سنسور ضربه چیست؟
  • 798

سنسور ضربه چیست؟

سنسور ضربه چیست؟

سنسور ضربه چیست؟ همانطور که اشاره شد، سنسور ضربه یا ناک سنسور قطعه ای است. که در پر لرزش ترین قسمت موتور نصب شده و وظیفه گزارش دهی. مقدار لرزش خودرو را به ECU دارد. این قطعه تمامی لرزش های موتور را اندازه گیری کرده. و برای کامپیوتر خودرو ارسال می نماید. اگر مقدار محاسبه شده طبیعی باشد. و با استانداردهای ECU مطابقت داشته باشد. کامپیوتر از خود عکس العملی نشان نخواهد داد. اما اگر مقدار اندازه گیری شده با مقدار استاندارد مطابقت نداشته باشد. ECU سریعا چراغ چک خودرو را روشن کرده و مقدار پاشش سوخت. را کم کرده و نسبت سوخت به هوا را اصطلاحا غنی تر می نماید.

عیب یابی سنسور ضربه یا ناک سنسور

در خیلی از مواقع ممکن است خودرو مشکل چندانی از لحاظ ضربه نداشته باشد و لرزش موتور در حد نرمال باشد. اما همچنان سنسور ضربه اقدام به ارسال خطا به ECU می نماید. در چنین شرایطی به احتمال خیلی زیاد، مشکل از عدد اوکتان بنزین درون باک می باشد. اگر بنزین از اوکتان مناسب برخوردار نباشد، این امر سبب می شود که سنسور ضربه مرتبا وارد مدار شده و اقدام به ارسال خطا نماید و در نتیجه ECU با کم کردن مقدار پاشش سوخت موجب کم شدن قدرت موتور گردد. برای رفع این مشکل بهتر است که ابتدا نوع بنزین داخل باک را عوض کرده و ترجیحا مدتی از بنزین سوپر استفاده نمایید. بطور کلی پایین بودن میزان اوکتان بنزین موجب کار مداوم سنسور ضربه خواهد شد.به طور کلی، هر چه اکتان سوخت بیشتر باشد پس مقاومتش در برابر فشرده و متراکم شدن بیشتر می شود و در اثر فشار، به مرحله احتراق زود هنگام نخواهد رسید.

امداد خودرو سلماس - خودروبر سلماس - حمل خودرو - ۰۹۱۲۰۲۰۸۰۵۳
بخوانید

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

امداد خودرو تیس - خودروبر تیس - حمل خودرو - ۰۹۱۲۰۲۰۸۰۵۳
بخوانید
MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

امداد خودرو درگز- خودروبر درگز- حمل خودرو
بخوانید
https://opusiptv.com/ تماس سریع