مهم ترین قطعات خودرو
  • 699

مهم ترین قطعات خودرو

مهم ترین قطعات خودرو

وظیفه ان جلوگیری از متصل شدن چرخ ها در موقع ترمز کردن است وپایداری بیشتری را به اتومبیل

داده و امنیت خودرو را در موقع ترمز کردن تامین میکند

  • الترناتور:وظیفه ان تامین انرژی الکتریکی برای شارژ کردن باتری خودرو است الترناتور نیروی مورد نیاز را مستقیما از میل لنگ میگیرد

ازکار افتادن الترناتور و خرابی ان باعث شارژ نشدن خودرو میشود

  • پلوس:پلوس نام اصلی ان  axle shaft است وظیفه ان انتقال نیرو از دیفرانسیل به چرخ را دارد بیشترین مورد خرابی که در پلوس

پیش می اید پاره شدن گردگیر های ان است

  • سیبک فرمان:این قطعه نوعی از اتصالات است که حرکات سیم فرمان را به چرخ های جلو انتقال می دهد اگر سیبک فرمان

دچار مشکل شود و در هنگام راه افتادن خودرو در دست انداز ها صدای بسیار بدی به گوش میرسد

  • موتور فن:موتور فن هوای مورد نیاز سیستم را تهویه را تامین میکند و وظیفه ان

رسیدن هوا به داخل اتاق اتومبیل است

  • کالیپر ترمز:مهم ترین وظیفه این سیستم ترمز است کالیپر ترمز در هنگام ترمز کردن لنت های ترمز را به روی

دیسک فشار میدهد و به این ترتیب باعث کاهش سرعت و متوقف شدن خودرو میشود

  • میل سوپاپ:کار اصلی میل سوپاپ ها باز و بسته کردن سوپاپ های ورودی و خروجی است پیشرانه یک خودرو میتواند یک ،دو
انژکتور
بخوانید

یا حتی چهار میل سوپاپ داشته باشد

  • شمع:شمع ها یکی از مهم ترین قسمت های سیستم احتراق محسوب میشود ایجاد جرقه جهت احتراق مخلوط
امداد خودرو بابل - خودروبر بابل - حمل خودرو
بخوانید

سوخت و هوا را بر عهده داررد

  • شاتون:شاتون قطعه ای است اهرمی شکل که در موتور خودروها

پیستون را به میل لنگ متصل میکند

  • فنر سوپاپ:فنر سوپاپ فنری است که کمک میکند تا سوپاپ ها در جای خود ثابت شود
امداد خودرو مرصاد در مواقع بروز مشکل برای وسیله نقلیه شما در کنار شماست

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

طبق خودرو چیست؟
بخوانید
https://opusiptv.com/ تماس سریع