چراغ بنزین و روشن شدن آن
  • 584

چراغ بنزین و روشن شدن آن

پس از روشن شدن چراغ بنزین چند کیلومتر می توان رانندگی کرد؟

چراغ بنزین و روشن شدن آن : یکی از نگرانی های رانندگان هنگام رانندگی روشن شدن چراغ بنزین و احتمال تمام شدن بنزین و ماندن در جاده است. احتمال دارد در بزرگراه خودروی شما از حرکت باز ایستد. در حالی که خودروهای کناری با سرعت بیش از 70 مایل (112 کیلومتر در ساعت) در حال حرکت هستند. یا ممکن است در یک پیچ کور در بزرگراه خودروی شما متوقف شود. و یک خودرو از پشت با شما تصادف کند. راندن خودرو با باک ¼ همچنین می تواند به خودروی شما آسیب بزند.

آسیب های رانندگی با چراغ اخطار بنزین

با تمام شدن بنزین به کاتالیزور شما صدمه میرسد. و سپس مجبور به تعمیر یا تعویض آن می شوید. حتی رانندگی با بنزین کم داخل باک می تواند به پمپ بنزین شما آسیب بزند. زیرا هر آشغال و کثیفی که در باک شما باشد. (که طبیعتا در ته باک جمع می شوند) هنگامی که باک شما تقریبا خالی باشد از پمپ بنزین شما عبور خواهند کرد. رانندگی با چراغ بنزین روشن خودروی شما را از بین نمی برد. ولی تکرار مکرر آن باعث صدمه رسیدن به خودرو می شود.

مسافتی که پشت آمپر خودروی شما هنگام روشن شدن چراغ بنزین تخمین میزند چقدر قابل اعتماد است؟

در پشت آمپر بیشتر خودروهای جدید هنگام روشن شدن چراغ بنزین مسافت قابل طی کردن قبل از تمام شدن بنزین نمایش داده می شود. که تخمین میزند قبل از تمام شدن بنزین چند مایل می توانید با خودرو رانندگی کنید. با این وجود تکیه بر مسافت باقی مانده ای که پشت آمپر نشان می دهد یک عمل خطرناک است. زیرا این مسافت فقط یک تخمین تقریبی است. این تخمین بر اساس میانگین مسافت طی شده هنگام رانندگی با خودرویتان محاسبه شده است. و در نتیجه ممکن است نسبت به شرایط رانندگی فعلی شما زیاد دقیق نباشد.

مثلا اگر بیشتر مواقع در بزرگراه رانندگی کرده باشید هنگامی که در ترافیک گیر کرده باشید مسافت تخمین زده شده احتمالا زیاد دقیق نیست. بنابراین با وجودی که پشت آمپر خودروی شما هنگامی که باک خودرو نسبتا پر باشد تخمین نسبتا دقیقی ارائه می دهد. نباید این عدد را به عنوان مسافت دقیق قابل طی کردن قبل از تمام شدن بنزین در حالت خالی بودن باک تصور کنید.

پلوس خودرو
بخوانید
هدف دینام
بخوانید

چند مایل می توانید با چراغ بنزین روشن رانندگی کنید؟

اینکه دقیقا چند مایل می توانید با چراغ روشن رانندگی کنید هم به خودروی شما هم به عادتها و شرایط رانندگی شما بستگی دارد. با این وجود احتمالا متعجب خواهید شد که بدانید در واقع مسافتی را که می توانید با چراغ بنزین روشن طی کنید چقدر کوتاه است.

توجه داشته باشید که در بعضی خودروها چراغ اخطار بنزین بر اساس میزان مسافت قابل طی کردن با باک تقریبا خالی روشن می شود. و مسافت باقی مانده را نشان می دهد که برای این خودروها مقدار بنزین موجود در باک ذکر نشده است.

با باک خالی چقد می توانید رانندگی کنید؟

رانندگی با باک خالی گاهی مواقع یک ضرورت است. و وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرید بسیار مهم است که بدانید دقیقا چند مایل دیگر تا متوقف شدن خودروی شما باقی مانده است. بهتر است از قبل این مسافت را حساب کنید تا در مواقعی که بنزین داخل باک خودروی شما واقعا کم می شود آمادگی لازم را داشته باشید. و از متوقف شدن ناگهانی خودرو جلوگیری کنید. اگر متوجه شدید که باک شما خیلی زود خالی می شود . یا نشتی بنزین دارید حتما خودروی خود را به متخصص نشان دهید تا آن را بررسی کند.

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

انواع سیستم سوخت رسانی خودرو
بخوانید
https://opusiptv.com/ تماس سریع