• دلایل بالا رفتن آمپر آب و جوش آوردن ماشین

    دلایل بالا رفتن آمپر آب و جوش آوردن ماشین

    داغ کردن موتور خودرو داغ کردن موتور خودرو یا بالا رفتن آمپر آب اتفاقی است که هر سال با شروع فصل گرما باعث نگرانی رانندگان می شود. علت داغ کردن موتور می تواند دلایلی متعددی داشته باشد.این اتفاق حتی از پایین آمدن آمپر سوخت نیز هولناک‌تر است. معطل شدن در گوشه خیابان از یک طرف

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

https://opusiptv.com/ تماس سریع