• کشورهای استفاده کننده از فرمان راست

    کشورهای استفاده کننده از فرمان راست

    چرا برخی کشورها از سیستم فرمان راست استفاده می‌کنند؟ جهت رانندگی در کشورهای مختلف، زمانی نسبت به تقسیمات کشوری یا مکان خاص، قوانین متفاوتی داشتند. اما امروزه در اکثر کشورها در سمت راست راه، رانندگی می‌شود. آغاز تاریخ تغییراتِ نشان داده شده در این نقشه، تغییر جهت رانندگی در فنلاند در سال ۱۸۵۸ (میلادی) است. در

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

https://opusiptv.com/ تماس سریع