• رینگ پیستون در خودرو

    رینگ پیستون در خودرو ساختار اصلی موتور های احتراق داخلی را سیلندرها و پیستون ها شکل می دهد. در حقیقت فضای بسته سیلندرها که با وصل شدن بلوک سیلندر و سرسیلندر ساخته می شود و همچنین حرکت پیستون ها در این محفظه، عامل اصلی فرایند احتراق و تامین نیروی این نوع موتور هاست. مخلوط سوخت

ONLINE APPOINTMENT

Book your appointment now and get $5 discount.

MAKE APPOINTMENT
LATEST POSTS
MOST VIEWED
TEXT WIDGET

Here is a text widget settings ipsum lore tora dolor sit amet velum. Maecenas est velum, gravida vehicula dolor

https://opusiptv.com/ تماس سریع